Egg Static

Ładowanie gry...
Wynocha wszystkie jaja każdego ekranu incuvadora maszynę kiedy wszystko acciónala mają zostać otwarte i pozostawienie zwierząt. Przeciągnij myszki do poruszania się w wybranym kierunku.