bunny bunny

Ładowanie gry...
Wynocha przeciągając blok lodu ze swoim zamrożone na wyjściach wskazując ci ze strzałkami partnera. Na początku jest to łatwe, ale są one skomplikowane ekrany o większej przeszkody.