Blokoban

Ładowanie gry...
88 poziomów, które mogą zostać odblokowane w miarę postępów w grze. Cel jest prosty, ale to osiągnąć, a nie tak, należy umieścić żetony na placu o tej samej barwy, przeciągając myszką.