square puzzle

Ładowanie gry...

Opis

Należy zwrócić szczególną uwagę na to wyjaśnienie, czy nie, ale dowiesz się nic. Cyfry oznaczają liczbę pól, które muszą być w tym wierszu, gdy zielone światło jest pełna wola.