Red Wire

Ładowanie gry...

Opis

Poruszanie się po czerwonym obwodu pierścienia uważając, aby nie dotykać go w dowolnym momencie. Używając lewego i prawego klawiszy strzałek lub kółka myszy zamiar dotknąć pierścień mógł krzywe bez dotykania czegokolwiek.