Clean my Room

Ładowanie gry...
Każdy pokój jest bałagan i trzeba czyścić i sortować je, zanim skończy się czas. Kliknij przycisk "Hint" nie wiem gdzie umieścić nic.