Mushroom Cannon

Ładowanie gry...
Rzut grzyby z armaty, aby osiągnąć je w wiadrze, uważaj z luźnych bloków i kije nie zablokowane wejście.