Kogama : Hover Central

Ładowanie gry...
Aúpate poduszkowiec i uderzył pełną prędkością utworów trójwymiarowych zawisu Środkowej, Republice Kogama, gdzie na skutek wielu graczy będzie musiał konkurować z, i zniszczyć, jeśli tak wiele innych maszyn latających są trzeciorzędowe.