Drive and Park

Ładowanie gry...

Opis

Istnieje wiele sposobów na zaparkowanie samochodu. Można to zrobić metodycznie, w spokoju. Lub można to zrobić za pomocą jednego "kliknięcia". Zaznaczanie, gdzie chcesz zaparkować i samochód, i że to prawie skok, jest na miejscu. Oczywiście powinieneś unikać kolizji z sąsiednimi samochodami lub dotykać białej linii.