Color Bump 3D

Ładowanie gry...

Opis

Twoim zadaniem jako piłki jest chodzenie po wybiegu, popychając wszystkie przedmioty, które uniemożliwiają ci przejście, aż osiągniesz cel. Ale możesz przenosić tylko te o własnym kolorze, do innych, lepiej ich unikać. Problem polega na tym, że w miarę postępów w grze będzie więcej tych ostatnich, a mniej innych.