Tire Toss

Ładowanie gry...

Opis

Chwyta swój bieg i rzut kołem tak dalece jak to tylko możliwe. Spróbuj poprawić swoje ślady, jak być rejestrowane.