Tilox

Ładowanie gry...
Skocz z pola do pola w odpowiedni sposób, tak można usunąć wszystko, jeśli bałagan naciśnięciu spacji, aby wrócić do domu. Przytrzymanie klawisza "Ctrl" można przejść dwa kwadraty.