Sod3

Ładowanie gry...

Opis

Wynocha kij za pomocą klawiszy strzałek, aż ostrzy bez dotykania ściany lub przeszkody, ponieważ jeśli nie powrócić do ekranu startowego. W miarę postępów trudność wzrośnie.