School Bus License 2

Ładowanie gry...

Opis

Zatwierdza jazdy autobusem szkolnym licencji zakończeniu wszystkich testów bez jakiegokolwiek wypadku lub egzaminatora zostanie zawieszone.