puzzled sheep

Ładowanie gry...
On prowadzi owce na czerwone kółko ze strzałkami je prowadzących. Po umieszczeniu Naciśnij żółty przycisk i zobaczyć, co się dzieje ... Pierwsza cyfra wskazuje na strzałki można użyć.