puppy fetch!

Ładowanie gry...

Opis

Gry z puppy w różnych scenariuszach. Po uruchomieniu soli i przynieść go, aby spojrzeć wstecz kij, zbierać kości, które spełniają na drodze i uniknąć koty.