nucleus

Ładowanie gry...
Przenosi elektron z pierwszej piłki do szarej kulki, przepuszczając piłkę do innego, gdy są wyrównane. Na początku jest to łatwe, ale wykonując poziomach trudności wzrośnie.