Nano Factory

Ładowanie gry...
Przesuń platformę kolumny uważać, aby nie spaść do pustki i unikanie niebezpieczeństw. Postaraj się, aby złoty medal na każdym ekranie w przezwyciężaniu ich ewentualnych najmniejszej ilości ruchów.