iso infected

Ładowanie gry...
Postaraj się zebrać wszystkie klejnoty i odwiedzić wszystkie pokoje ekranu. Dowiesz się, gdzie byłeś lub nie patrząc na mapę, można otworzyć za pomocą klawisza "M".