hoverbot

Ładowanie gry...

Opis

Zarządzanie to robota poprzez różne ekrany V zbierania, za pomocą klawiszy strzałek i spacji do skoku. Na każdym ekranie znajdują się różne obiekty i platform, które starają się utrudnić misję.