Detonator

Ładowanie gry...
Zagraj z cookie do wybuchu bomby, naciśnij "przestrzeń", kiedy jesteś na nich i ucieczek. Kiedy wszyscy spędzają ekran eksplodować.