cool balls

Ładowanie gry...
Mam myślenia dobrze jak przenoszenie zakładek, aby wymazać wszystkie z nich i przejść poziom. Można poruszać się tylko poziomo lub pionowo i może skoczyć tylko jedno pole.