Cigarette Killer

Ładowanie gry...
Bądź firmie przestrzegania przepisów dotyczących palenia w miejscach publicznych. Pomoc z widz znajdzie wszystkie papierosy tam w pokoju i wyłączyć je z pistoletem na wodę, zanim skończy się czas.