chick adventure

Ładowanie gry...
Przewodnik pisklęta do wyjścia, kliknij na płytki i umieścić strzałkę, które naszym zdaniem właściwe. Pierwsze poziomy są łatwe, ale w miarę postępów zwiększa trudności.