Bloons

Ładowanie gry...
Pierwsze wyeliminować liczbę balonów potrzebnych do osiągnięcia następnego poziomu, trzeba osiągnąć pewną liczbę rzutki. Z myszką wybrać kąt strzału i przytrzymanie go przez życie.